Vybrané organizační směrnice SBD Klášterec nad Ohří

Název směrnice Stáhnout
Volební obvody - počty delegátů
Jednací řád
Volební řád
Domovní řád
Náplň práce delegáta
Zásady a pravidla pro rozúčtování zúčtovatelných položek
Umisťování prvků na pláště budov
Směrnice k provádění údržby bytového fondu
GDPR
Náplň práce domovníka
Náplň práce údržbáře
Poplatky za úkony

Kontakty